Ačkoliv moderní stomatologie nabízí mnoho možností a metod, jak zuby zachránit a zachovat, ne vždy je to možné - v takovém případě je nutné přistoupit k extrakci (vytažení) zubu. I z preventivních důvodů je někdy nutné uchýlit se k této variantě (například při komplexním ortodontickém řešení nebo u pacientů v rámci předoperačního vyšetření).

Provádíme také jednoduché stomatochirurgické zákroky, jako jsou incize, dekapsulace, sutury tkání po extrakci nebo úrazu, a dále pak zákroky náročnější jako chirurgická extrakce či resekce kořenového hrotu.