Protetická stomatologie se zabývá náhradou ztracených zubů nebo částí zubu, které nelze opravit výplní. Současná protetická stomatologie nabízí spousty možností v oblasti zubních náhrad. Ať už se jedná o nahrazení jednoho zubu, skupiny zubů nebo ozubit zcela bezzubou čelist. Nynější trend směřuje k používání fixních neboli nesnímatelných náhrad. Pro pacienta je to nejlepším řešením, jak z hlediska funkčního, tak estetického. Avšak ne u každého je toto fixní řešení možné. Abychom stanovili správný protetický plán, je potřeba brát v úvahu mnoho faktorů. Zpravidla nejvíce záleží na biologickém faktoru zubu, postavení čelistí, hygieně pacienta a v neposlední řadě na jeho finančních možnostech. Stanovím s Vámi nejvhodnější protetický plán s přihlédnutím k Vašim přáním a možnostem.

FIXNÍ NÁHRADY

Inlay a onlay
Inlay a onlay jsou zubní výplně vyrobené na základě otisku, které se liší velikostí nahrazovaného defektu.

Fazety
Fazety jsou tenké keramické či fotokompozitní plátky, které jsou lepeny přímo na přední plošky řezáků a špičáků. Základním předpokladem pro aplikaci fazet a vlastně i pro veškeré protetické práce je zub bez kazu a výborná ústní hygiena. U fazet je navíc potřeba dokonalého skusu, aby se fazety ze zubu neodlepovaly. Při kousání velmi tuhých tvrdých kousků potravy je třeba být opatrný.

Korunky
Korunky působí jako ochranný obal zubu, zhotovují se v případě, že chybí velká část zubu, také po endodontickém ošetření. Zubní korunky mohou být celokovové, celokovové s pryskyřičnou fasetou, celo- pryskyřičné, ale nejčastěji zhotovujeme metalokeramické korunky acelokeramické korunky, které splňují jak funkční, tak i estetické požadavky pacienta. U metalokeramické korunky je vnitřní kovová konstrukce pokryta keramickou hmotou , která napodobuje co možná nejvěrněji tvar a barvu původního zubu. Nejvíce esteticky působí celokeramické korunky, neobsahující vnitřní kovovou vrstvu, takže propouštějí část světelných paprsků.

Zubní můstky
Při jednom nebo více chybějících zubech, zubní můstky doslova „překlenují propast" mezi zbývajícími zuby. Můstek se zhotovuje v zubní laboratoři obdobně jako korunka a nasazuje se na obroušené zuby pomocí cementu.

A proč dát přednost keramice? Keramika na rozdíl od plastů nemění svou barvu, a tak vzhled korunek a můstků zůstává stále stejný.

SNÍMATELNÉ NÁHRADY

Snímatelné náhrady jsou zakotveny na zbývajících zubech a na bezzubých alveolárních výběžcích (kost) tak, že si je pacient může kdykoliv vyjmout a opět nasadit. Zhotovují se v případech, kdy došlo ke ztrátě více zubů, které již není možné nahradit fixním můstkem nebo zubními implantáty. Snímatelné náhrady mohou být částečné nebo celkové.

Částečné zubní náhrady
Částečné zubní náhrady mohou být jednoduché, které se uchycují ke zbylým zubům chrupu pomocí drátěných spon a jsou hrazeny z velké části či zcela z prostředků zdravotního pojištění. Taková jednoduchá náhrada bohužel funkčně neodpovídá požadavkům zubních náhrad. Zuby se manipulací páčí a jsou přetěžovány. Při dlouhodobém nošení dochází ke zvyšování jejich pohyblivosti a následná možná ztráta. Lépe je zhotovit kvalitní skeletové snímací náhrady kotvené ke zbylým zubům pomocí kovových spon. Součástí vlastní kovové kostry (skeletu) náhrady jsou tzv. rigidní (lité) nedrátěné spony, jejich jedno- tlivá ramena nepovolují a lépe tak uchytávají protézu na zbývajících zubech. Stabilita náhrady je tak mnohem vyšší. Nevýhodou skeletu se sponami jsou jejich viditelnost.

Dále jsou možné modifikace skeletových náhrad

Hybridní náhrada
Hybridní náhrada je z hlediska nošení a estetiky nejlepší variantou snímatelné náhrady.Ke kotvení využívá zbytkový chrup (často se může jednat o dva špičáky). Na ten je možné zhotovit speciální zařízení, které umožní vysoké upevnění celkové náhrady. Jedná se o patrici - kulový čep, který je součástí inlaye v zubu a tzv.matrice, která je v protéze. Náhrada se tak „nacvakává" do úst. Tímto systémem se náhrada stává zcela přirozenou a vysoce estetickou bez rušících spon. Mezi další výhody hybridní náhrady od náhrady totální je využití dentomukózního přenosu tlaku, výborná stabilita a retence.Nevýhodou se stává nutná aktivace či výměna zásuvného spoje v protéze po jeho opotřebení a tzv. rebaze (doplnění pryskyřice do protézy v místě dosedu protézy). Zejména v 1. roce nošení protézy dochází k resorpci kosti pod tlakem protézy. Proto je nutné pravidelně stabilitu a balancování protézy kontrolovat a provést rebazi kvůli zmiňovanému úbytku kosti a zhoršení stability protézy. Jedná se o ekonomicky náročnější variantu ošetření.

Celková zubní náhrada
Celková zubní náhrada nahrazuje všechny zuby v čelisti v případě ztráty všech zubů. Retence (připevnění) je zajišťována adhezí a zejména v dolní čelisti je uchycení chabé. Zhotovení celkové náhrady znamená alespoň 5 návštěv zubní ordinace a je možné si zvolit zuby pryskyřičné nebo zuby keramické, které jsou více mechanicky odolné a plní lépe estetickou funkci.