Amalgámová výplň

Amalgámová, lidově zvaná stříbrná výplň, se v České republice stále zhotovuje nejčastěji. Zároveň je to ale výplň nejdiskutabilnější, neboť se vědecké studie dodnes uspokojivě neshodly na tom, nakolik může amalgám, který obsahuje směs těžkých kovů, poškozovat lidské zdraví.

Jisté je, že určité – byť velmi malé množství rtuti se z výplní do lidského organismu skutečně uvolňuje a u citlivých jedinců může nepříznivě ovlivnit autoimunitním systém a být spoluzodpovědný za potíže jako jsou únava, bolesti hlavy nebo dokonce deprese. Ve vyspělých zemích je v posledních letech znatelný ústup od amalgámu k jiným, bezpečnějším a estetičtějším materiálům a některé západní země již jeho používání značně omezily nebo zcela zakázaly. Česká stomatologická komora vydala v roce 2008 na toto téma stanovisko, ve kterém je mimo jiné uvedeno:

Největším rizikem pro zdraví pacienta a životní prostředí je amalgámová výplň z nedózovaného amalgámu hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Archaickou přípravou s nepřesně odměřovaným množstvím rtuti a amalgámových pilin přímo v ordinaci vzniká nekvalitní výplňový materiál.

Výhody amalgámu: Trvanlivý, při správném zpracování minimální hrozba vzniku sekundárního kazu, mechanicky odolný, levný.

Nevýhody amalgámu: Potenciálně zdravotně škodlivý, neestetický, po čase může zabarvovat zub do šeda, obsažené kovy vodí teplo, takže mohou způsobovat citlivost na tepelné vjemy, je mírně rozpínavý a tedy zcela nevhodný pro zuby po endodontickém ošetření, které mají tenkou sklovinu a tím pádem jsou křehké.

Skloinomerní výplň

Skloinomerní cement má řadu příznivých vlastností, kterými pomáhá poškozeným zubním tkáním. Využívá se jako dlouhodobě provizorní materiál, zvlášť vhodný pro pacienty se zvýšenou kazivostí, zhoršenou hygienou, pro ošetřené dětských zubů či pro spodní vrstvu takzvaných sendvičových výplní, kde se posléze překrývá jiným odolnějším materiálem - zpravidla fotokompozitní pryskyřicí. Barevně se blíží přirozenému zabarvení skloviny, ačkoliv ne tak dobře jako fotokompozitní nebo keramické výplně.

Výhody skloinomeru: Dlouhodobě uvolňuje ionty fluoru, čímž podporuje poškozenou sklovinu a omezuje tím riziko sekundárního kazu, je zdraví neškodný, antibakteriální, dobře drží, nerozpíná se a je tedy vhodný i pro křehčí zuby.

Nevýhody skloinomeru: Není mechanicky odolný, je málo trvanlivý (mimo výše zmíněné sendvičové výplně), esteticky není plně uspokojivý.

Fotokompozitní - bílá výplň

Je estetickou alternativou vhodnou především pro frontální (přední) zuby a s určitým omezením také pro stoličky. Při vhodném technologickém postupu a správné volbě barev, mohou být téměř k nerozeznání od vlastního zubu. V moderní stomatologii mají své nezastupitelné místo jako jeden z nejkvalitnějších materiálů.

Výhody fotokompozitní výplně: Estetická, dobře drží, do zubu se vlepuje a nerozpíná se, při aplikací se vytvrzuje lampou, takže je prakticky okamžitě schopná odolat mechanické zátěži, nevodí teplo, a tak nezpůsobuje citlivost na tepelné podněty.

Nevýhody fotokompozitní výplně: Poněkud nižší mechanická odolnost, vyžaduje perfektní hygienu (mohou být náchylné ke vzniku sekundárního kazu), během aplikace je velmi náročná na správné zpracování a technologický postup.

Inlay

Fotokompozitní nebo keramické, laboratorně zhotovené inlaye, onlaye nebo overlaye (člení se dle velikosti nahrazené části zubu) v zásadě splňují veškeré náročné požadavky, které moderní stomatologie klade na kvalitní výplň. Kvalitou i estetikou představují špičku v možnostech zubního ošetření.

Výhody inlayí: Špičková estetika, vysoká mechanická odolnost, velmi dlouhá životnost, zdraví neškodná a nealergizující, barevně stálá (pouze keramická), mohou nahradit i velký defekt zubu.

Nevýhody inlayí: Relativní pracnost, vyšší cena.